O nás

Česká naturopatická společnost

Česká Naturopatická Společnost (ČNS) byla založena v roce 2013. Jejím posláním je prosadit v České republice vysokou úroveň poskytované naturopatické péče, tedy poradenství v oblasti přírodní medicíny. Uskutečnění tohoto cíle umožní základna profesionálně vyškolených naturopatů, fytoterapeutů a klinických nutričních terapeutů s vysokým standardem jejich profesní úrovně.

Nezanedbatelná pozornost je věnována přiblížení termínu naturopatie české veřejnosti a to především pomocí správného mediálního obrazu tohoto pojmu, včetně pořádání info kampaní, kurzů a vydávání pravidelného e-časopisu.

ČNS aktivně podporuje trvalé vzdělávání svých členů a jejich vzájemnou spolupráci a snaží se ve prospěch klienta navázat (především formou konzultací) spolupráci s lékaři i jinými zdravotnickými odborníky.

ČNS koordinuje aktivity svých členů a podporuje jejich spolupráci s dalšími organizacemi.

Mezi hlavní úkoly ČNS patří především:

  • Posilovat pozici přírodní medicíny a podporovat její rozšiřování a uznání na národní i celosvětové úrovni v celé škále rozmanitosti jednotlivých oborů a různorodosti jejího působení.
  • Při použití naturopatických praktik vůči klientovi důsledně dodržovat  zásady, pravidla a normy naturopatické profese.
  • Podporovat nejvyšší vzdělávací standardy této profese, vč. její legalizace a akreditace ukončeného studia.
  • Podílet se na výzkumech v oblasti působení naturopatie a studiích ověřujících výsledky těchto výzkumů a aktivně výzkum i studie organizovat.
  • Vytvořit a udržovat normy regulace a akreditace.
  • Spolupracovat s mezinárodními organizacemi a naturopatickými asociacemi.

Kodex ČNS
Stanovy ČNS