Organizační struktura

Prezidentka ČNS
Kateřina Boesenberg, BHSc., ND


Místopředsedkyně ČNS
Ing. Iveta Kulhánková


Místopředsedkyně ČNS
Charlotte Matysková