1. česká naturopatická konference 12. 10. 2019

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) chybí ve světě 25 miliónů lékařů. Ačkoli v první polovině 21. století žijeme déle, chronické nemoci a bolesti nás trápí více než kdy jindy. Konvenční medicína přiznává své limity a civilizační choroby jako diabetes 2. typu, kardiovaskulární choroby či alergie dosahují epidemických rozměrů.

Naturopatická profese využívá mnoho osvědčených a vědecky podložených terapií a metod, včetně západní fytoterapie a klinické nutriční medicíny a pracuje v konceptu tzv. „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Tento celostní přístup ke zdraví, zahrnující veškeré aspekty člověka, tak účinně cílí na prevenci vzniku nerovnováhy v organismu, která následně může vést ke vzniku onemocnění. 

Česká naturopatická společnost se v oficiální spolupráci se Světovou naturopatickou federací (WNF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) podílí na celosvětové iniciativě Prevence vzniku civilizačních chorob (NCD).

Připojte se k nám a přijďte si poslechnout světově známé odborníky, horké novinky ve výzkumu na poli výživy a přírodní medicíny a dozvědět se jak se efektivně vyhnout epidemii civlizačních nemocí. To vše na 1. české naturopatické konferenci pořádáné 12. 10. 2019.

Více informací, program a vstupenky naleznete na www.naturopatickakonference.cz