1. česká naturopatická konference 12. 10. 2019

První česká naturopatická konference na téma Prevence civilizačních chorob proběhla na podzim 2019 v pražském nH hotels. Jejím cílem bylo seznámit nejen laickou, ale i odbornou veřejnost o principech a fungování naturopatie jako efektivní metody předcházení  civilizačním nemocem. Téma vycházelo z celosvětové iniciativy pod záštitou Světové naturopatické federace (WNF) a Světové zdravotnické organizace (WHO).  Na zcela vyprodané konferenci vystoupilo osm předních naturopatek z šesti různých zemí světa.

Pro rok 2020 jsme vybrali velmi aktuální téma Autoimunitních onemocnění.

Více informací, program a vstupenky naleznete na www.naturopatickakonference.cz