O naturopatii

Naturopatie je systém zdravotní péče s dlouhodobou historií tradičních filozofií a postupů, s lékařsky vyškolenými terapeuty a s přírodními způsoby terapie klientů.

Historie naturopatie

Mnohé principy a filozofie naturopatie se vyvíjely se v Evropě, především však od 16. a 17. století v Německu. Průkopníci naturopatie (první naturopaté) z celého světa byli k výkonu profese naturopata ke konci 18.století školeni evropskými lékaři zabývajícími se vodoléčbou, bylinnou medicínou a dalšími tradičními způsoby léčení. Během své historie se naturopatie šířila tak, že naturopat, který získal naturopatické vzdělání, začal provozovat praxi v jiné zemi se všemi znalostmi a dovednostmi získanými při studiu.

V současnosti evropské země považují naturopatii za systém péče o zdraví, který se vyvinul sloučením tradiční medicíny dané země s naturopatickými principy, teoriemi, modalitami a tradicemi.

Za domov moderní naturopatie (naturopatické medicíny) je považována Severní Amerika. Většina severoamerických naturopatických škol je dnes vládně akreditována. Obdobně je tomu i v Kanadě, Austrálii a Anglii. V Evropě jsou stále běžné tradiční formy naturopatické výuky a praxe. Zásluhou Severní Ameriky však byly stanoveny teoretické i praktické naturopatické zásady, jež se nyní používají po celém světě.

Naturopatické zásady

Ačkoliv se konala historicky široká diskuze o zásadách a postupech naturopatické medicíny, nebyl zde žádný formální proces kodifikace až do roku 1986, kdy Americká asociace naturopatických lékařů (AANP) vytvořila komisi sestávající z naturopatických lékařů a lékařek mj. Pamely Snider, Jareda Zeffa a dalších. Tito lékaři strávili více než tři roky přezkoumáváním historických údajů a dokumentů o naturopatické praxi. V roce 1989 byly definice naturopatické medicíny a popis šesti naturopatických principů oficiálně kodifikovány a schváleny dvěma severoamerickými naturopatickými asociacemi (Americká asociace naturopatických lékařů (AANP) a Kanadská asociace naturopatických doktorů (CAND). Na základě mezinárodního průzkumu z roku 2014/2015 jsou tyto zásady mezinárodně uznávány a akceptovány.

Naturopatické zásady vyučované ve většině zemí zahrnují:

 • V první řadě neublížit (primum non nocere)
 • Léčit léčivou sílou přírody (vis medicatrix naturae)
 • Léčit příčinu (tollecausam)
 • Léčit celého člověka (tolletotum)
 • Lékař jako učitel (docere)
 • Prevence nemocí a podpora zdraví

Naturopatické teorie

Existuje množství naturopatických teorií praktikovaných po celém světě zahrnujících:

 • Životní síla (vis vitalis) / Teorie vitality
 • Jednota nemoci
 • Heringův zákon nemoci a léčby
 • Terapeutický postup
 • Eliminační orgány
 • Naturopatické modality (detoxikace, revitalizace, stabilizace a regenerace)
 • Teorie toxikémie
 • Naturopatická trojice zdraví
 • Humorální teorie
 • Teorie komplexních systémů

Zdroj zde.

Česká legislativa zde.