Výzkum

Covid-19

V souvislosti s pandemií covid-19 jsme vypracovali obecná doporučení pro prevenci respiračních onemocnění, které najdete zde. Doporučení, založená na aktuálních výzkumech jsme pro vás shrnuli v tomto dokumentu.

 

Bílá kniha

Bílá kniha WNF zahrnuje základní naturopatické filosofie, principy a teorie a představuje naturopatii ve všech jejích podobách. Bílou knihu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

V roce 2021 byla vydána podrobná publikace “Naturopathy – Practice, Effectiveness, Economics & Safety“. 

Odborné instituce, časopisy, články

Výzkum je nezbytným aspektem jakéhokoliv systému medicíny. V naturopatii je podpořen množstvím naturopatických výzkumných instuticí a recenzovaných (peer-reviewed) časopisů.

Databáze

Naturopatická praxe je podpořena významným množstvím výzkumů. Sjednocení těchto výzkumů je výzvou vzhledem k jejich různorodosti, širokému záběru naturopatických modalit a zaměření na životní prostředí a vnější záležitosti, jež se v naturopatické praxi využívá.

Níže najdete seznam databází a časopisů, které poskytují výzkumy podporující naturopatickou praxi.

Všeobecné databáze pro výzkum tradiční a komplementární medicíny

Výzkumné databáze a časopisy podporující naturopatické modality

Klinická výživa

Fytoterapie

Životní styl

Hydroterapie

Iridologie

Toxiny životního prostředí

Alfabetický seznam studií

Alfabetický seznam odborné literatury