Výzkum

Odborné instituce, časopisy, články

Výzkum je nezbytným aspektem jakéhokoliv systému medicíny. V naturopatii je podpořen množstvím naturopatických výzkumných instuticí a recenzovaných (peer-reviewed) časopisů.

Databáze

Naturopatická praxe je podpořena významným množstvím výzkumů. Sjednocení těchto výzkumů je výzvou vzhledem k jejich různorodosti, širokému záběru naturopatických modalit a zaměření na životní prostředí a vnější záležitosti, jež se v naturopatické praxi využívá.

Níže najdete seznam databází a časopisů, které poskytují výzkumy podporující naturopatickou praxi.

Všeobecné databáze pro výzkum tradiční a komplementární medicíny

Výzkumné databáze a časopisy podporující naturopatické modality

Klinická výživa

Fytoterapie

Životní styl

Hydroterapie

Iridologie

Toxiny životního prostředí

Alfabetický seznam studií

Alfabetický seznam odborné literatury