Profesní obory naturopatie

Naturopatie je systém zdravotní péče s dlouhodobou historií tradičních filozofií a postupů, s lékařsky vyškolenými terapeuty, kteří pracují s přírodními způsoby terapie klientů. Přestože v České republice není profese naturopata doposud uzákoněna a naturopatická praxe probíhá v rámci poradenské činnosti, má ČNS jako člen WNF zájem na tom, aby kvalita péče o klienta byla na vysoké odborné úrovni. Proto se jako člen WNF zavázala se respektovat a dodržovat mezinárodní normy kvalifikace naturopatické profese stanovené WNF.

WNF usiluje o to, aby profesi naturopata mohl vykonávat jen ten, kdo je řádně vyškolen dle mezinárodních norem a splnil podmínky studia, které byly definovány a odsouhlaseny zástupci jednotlivých zemí – členů WNF. Na tomto seznamu najdete oficiální seznam naturopatů, který bude průběžně doplňován a aktualizován a u kterých ČNS garantuje jejich úspěšně ukončené vzdělání pro profesi naturopata.

Doporučujeme budoucím klientům terapeutických poraden, aby se s oficiálně uvedeným seznamen terapeutů seznámili na našich webových stránkách dříve, než se ke konzultaci a terapii často v “pseudonaturopatických” poradnách rozhodnou.

Bohužel a neradi musíme konstatovat, že se v poslední době v médiích prezentují terapeuté, kteří se bezostyšně nazývají klinickými naturopaty a nabízejí své služby bez potřebného ukončeného vzdělání, které je Českou naturopatickou společností pro výkon praxe naturopata jednoznačně požadováno.

Aby profese naturopatie měla na legalizaci v ČR šanci, tak jak je tomu jinde ve světě, je třeba, aby byla zastoupena kvalifikovanými praktiky, kteří dodržují daná pravidla a terapeutický kodex.

Naturopatické modality a terapie se mohou, podle země, ve které se praktikují, lišit. Nejčastějšími naturopatickými terapiemi jsou:

 • Klinická nutriční medicína
 • Západní fytoterapie
 • Homeopatie
 • Tradiční čínská medicína/Akupunktura
 • Fyzioterapie
 • Hydroterapie
 • Poradenství prevence a životního stylu

Někteří naturopatičtí lékaři* jsou dodatečně vyškoleni v následujících terapiích:

 • Ajurdvédská medicína
 • IV (intravenózní) terapie
 • Chelatační terapie
 • Hydrokolonoterapie
 • Chirurgické zákroky

*zahraniční univerzity nabízejí lékařské naturopatické vzdělání

Zdroj zde

KLINICKÁ NATUROPATIE

Obor klinické naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní a nutriční medicíny. Tradičně se jedná o kombinaci západní fytoterapie, klinické nutriční medicíny, homeopatie a remediálních masáží. V některých zemích, například v Kanadě, klinická naturopatie zahrnuje i akupunkturu a aspekty TCM.

Kromě standardních západních vyšetřovacích metod (např. vyšetření krevního tlaku, krevního obrazu, atd.) pracují naturopaté s tradičními diagnostickými technikami, jako jsou například iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka. Tento způsob vyšetření pacienta umožňuje vysoce odbornou aplikaci přírodních terapií, holistický přístup s možností úspěšně ovlivnit široké spektrum jak akutních, tak chronických stavů.

Klinická naturopatie nabízí odbornou pomoc při prevenci i řešení zdravotních problémů a korekci nerovnováhy „ne-mocných“ orgánů a oslabeného organismu za pomoci přírodních léčebných metod a to s prokázanou účinností.

ZÁPADNÍ FYTOTERAPIE

Západní fytoterapie jako samostatný obor či jako jeden z profesních oborů klinické naturopatie se velmi specificky aplikuje při řešení a prevenci široké škály zdravotních problémů.

Západní fytoterapie využívá znalostí dávných kultur, které používaly byliny k terapeutickým účelům po tisíciletí, v kombinaci s nejnovějšími výzkumy v oblasti přírodní medicíny. Detailní znalost několika set druhů bylin, jejich aktivních účinných látek a znalosti specifických aplikací fytoterapeutik umožňují vysoce efektivní péči při řešení zdravotních problémů.

Západní fytoterapie je celosvětově velmi uznávaná forma přírodní medicíny a díky zlepšení v oblasti analýzy a kontroly kvality léčebných bylin spolu s pokroky v oblasti klinického výzkumu, se konečně dočkává řádného ocenění a ohodnocení v oblasti léčby a prevence nejrůznějších onemocnění.

KLINICKÁ NUTRIČNÍ MEDICÍNA

Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné chemické látky. Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce.

Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích.

V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšířila o nutrigenetiku a nutrigenomiku – dvojici lékařských metodologií, zaměřených na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tyto dva specifické obory se zabývají složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňují jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.