Členské příspěvky

Členství v ČNS je vždy na daný kalendářní rok, tedy od ledna do prosince. Naším členem se samozřejmě můžete stát kdykoli v průběhu roku. Příspěvky stávajících členů je potřeba uhradit vždy do konce března daného roku. Zkontrolujte si prosím, zda vaše platba odpovídá správné výši příspěvků dle daného typu členství.

Výše členských příspěvků uhrazených do 31. 3. 

terapeut: 1200 Kč (58 EUR)

student: 800 Kč (38 EUR)

partner: 800 Kč (38 EUR)

 

V případě, že členský příspěvek uhradíte po datu 31.3. , jsme nuceni od vás vyžadovat tyto částky:

terapeut: 1400 Kč (66 EUR)

student: 1000 Kč (46 EUR)

partner: 1000 Kč (46 EUR)

Navýšení částky je dáno zvýšenými náklady na administrativu a účetnictví.

Pokud členský příspěvek neuhradíte ani do konce kalendářního roku, bude vaše členství v ČNS ukončeno.

Členský příspěvek můžete uhradit bankovním převodem na účet ČNS u Fio banky:

číslo účtu: 2300641917/2010

poznámka: prosím uveďte Vaše jméno a členské číslo